Wykrojniki

Wykrojniki


Wykrojniki w fachowej nomenklaturze to nic innego jak tłoczniki do operacji cięcia. Wycinanie na wykrojniku składa się prze dobrze dobranym luzie pomiędzy stemplem a płytą tnącą z 3 etapów. I etap: stempel pod naciskiem suwaka prasy wgłębia się w materiał który wciska się w otwór płyty tnącej, II etap stempel wciska się dalej. Wskutek wzrostu nacisku naprężenia powodują dalsze ugięcie i wydłużenia na obwodzie. Gdy naprężenie osiąga maksimum następuje utrata spójności. W III etapie pęknięcia stają się coraz większe, łączą się ze sobą, następuje przerwanie materiału wzdłuż linii cięcia i wypchnięcie wyciętej blachy.

Oferujemy kompleksową usługę poprzez zaprojektowanie Wykrojnika przez nasz dział konstrukcyjny z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania wspomagającego projektowanie Firmy Siemens Solid Edge 2021 oraz wykonanie narzędzia w naszej narzędziowni aż do wdrożenia produkcji detalu w Tłoczni na naszych prasach.

Zalety wkrawania:

  • niskie koszty wytwarzania w związku z bardzo krótkim czasem obróbki jednego przedmiotu,
  • duże wykorzystanie materiału w stosunku do niewielkich odpadów,
  • wysoka dokładność produkowanych części bez konieczności stosowania obróbki wykańczającej.