Tłoczniki do obróbki blach na prasach

Tłoczniki


Tłocznictwo jest jednym z działów plastycznej obróbki blach, najszerzej stosowanych w produkcji. Podczas tłoczenia blacha zostaje poddana naciskowi odpowiednim narzędziem w skutek czego zmienia swój kształt w sposób trwały. W czasie tłoczenia następuje ruch narzędzia zwanego stemplem względem nieruchomego materiału lub ruch materiału względem nieruchomego narzędzia przy czym w odróżnieniu od obróbki skrawaniem zbędne nadmiary materiału nie mają postaci wiórów lecz odpadów materiałowych większych rozmiarów.

W zakresie tłoczenia na zimno wchodzą 2 grupy zasadniczych operacji:

  • całkowite lub częściowe oddzielenie jednej części blachy od drugiej,
  • kształtowanie materiału wg założonego z góry kształtu i wymiarów.

Oferujemy kompleksową usługę poprzez zaprojektowanie Tłocznika przez nasz dział konstrukcyjny z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania wspomagającego projektowanie firmy Siemens Solid Edge 2021 oraz wykonanie narzędzia w naszej narzędziowni aż do wdrożenia produkcji detalu w Tłoczni na naszych prasach.

Zalety tłoczenia na zimno:

  • niskie koszty wytwarzania w związku z bardzo krótkim czasem obróbki jednego przedmiotu,
  • duże wykorzystanie materiału w stosunku do niewielkich odpadów,
  • wysoka dokładność produkowanych części bez konieczności stosowania obróbki wykańczającej.

Produkcja na prasach krok po kroku

Produkcja na prasach, czyli tłoczenie to proces przeróbki plastycznej metali. Tłoczenie sprawdza się zarówno w procesach wielkoseryjnych, jak i w produkcji małoseryjnej. Do produkcji na prasach wykorzystuje się urządzenia generujące odpowiednią siłę nacisku, czyli prasy. Mogą one być wyposażone w narzędzia pozwalające zrealizować założony proces tłoczenia. Narzędzia te są określane mianem tłoczników. Dzięki charakterystyce procesu tłoczenia produkcja na prasach to oznaka szybkiej realizacji, powtarzalności i niskich kosztów.

Materiał do produkcji na prasach w procesie tłoczenia

Jako materiał do produkcji na prasach stosuje się stosunkowo cienkie, płaskie metalowe arkusze, taśmy lub płyty. W procesie tłoczenia realizowanym na prasie uzyskuje się zmianę kształtu materiału bez wyraźnej zmiany jego grubości. Odpowiednia siła nacisku i kształt tłocznika zamontowanego na prasie pozwala zrealizować określony zabieg przeróbki plastycznej. Podczas produkcji na prasie można kształtować, ciąć i łączyć elementy. Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych tłoczników wielotaktowych pozwala zredukować ilość zabiegów kształtowania, tak aby w trakcie jednej operacji możliwe było np. ukształtowanie wyrobu, okrojenie brzegów i wykrojenie otworu o określonym kształcie i wielkości. To ogromna zaleta w porównaniu do produkcji technikami alternatywnymi.

Plastyczna obróbka blach

Obróbka plastyczna blach polega na wywieraniu na materiał nacisku przekraczającego granicę plastyczności tego materiału. Celem obróbki plastycznej – lub jak to niektórzy określają przeróbki plastycznej – jest trwała zmiana kształtu i wymiaru obrabianego elementu. Obróbka plastyczna może też zostać wykorzystana do zmiany właściwości mechanicznych przerabianego elementu. Proces plastycznej obróbki blach może być realizowany na zimno lub ciepło. W zależności od sposobu odkształcenia wyróżnia się kilka rodzajów procesu obróbki plastycznej, jednym z nich jest tłoczenie. Proces tłoczenia realizuje się na prasach.

plastyczna obróbka blach

Prasy do produkcji elementów blaszanych

Jak sama nazwa wskazuje, do produkcji na prasach stosuje się urządzenia, które nazywa się prasami. Nazwa pochodzi od łac. pressare, czyli tłoczyć. Prasa to maszyna, której działanie polega na wywieraniu nacisku na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi. Elementy robocze współczesnych pras są nazywane tłocznikami. We współczesnym przemyśle wykorzystuje się kilka rodzajów tłoczników. Oprócz tych używanych podczas produkcji na prasach stosuje się także inne narzędzia do obróbki plastycznej. W procesie tłoczenia można zastosować np. wyoblarki i formy, matryce oraz rolki do wyoblania.

Rodzaje tłoczników

Tłoczniki to najszerzej stosowane narzędzia do produkcji na prasach. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym tłocznikom można zrealizować praktycznie każdą czynność (zabieg) w ramach procesu tłoczenia. Zastosowanie tłoczników wielotaktowych pozwala na realizację kilku zabiegów w jednym cyklu kształtowania (operacji tłoczenia). W zależności od geometrii produktu i rodzaju zastosowanego materiału do ostatecznego ukształtowania półproduktu czy wyrobu gotowego produkowanego na prasie może być konieczne zrealizowanie więcej niż jednej operacji tłoczenia (cyklu kształtowania). W niektórych przypadkach może okazać się, że kolejne cykle mogą być realizowane na tym samym urządzeniu przy zastosowaniu tego samego tłocznika. Wystarczy zmiana zakresu ruchu tłocznika względem matrycy lub korekta siły docisku.

Budowa tłoczników do produkcji na prasach

Tłoczniki do produkcji na prasach to narzędzia składające się z dwóch elementów. Dolny element jest zwany matrycą. Górny to stempel. Funkcją stempla jest wywieranie nacisku na materiał tak, aby go odkształcić zgodnie ze wzorem, który odwzorowuje stempel i matryca. Do produkcji na prasach stosuje się odpowiednio ukształtowane stemple i matryce. Pozwala to ograniczyć siłę docisku, jaką trzeba przyłożyć do arkusza blachy lub metalowej taśmy. Jednocześnie umożliwia realizację większej liczby zabiegów tłoczenia (czynności) w trakcie operacji tłoczenia realizowanej na danej prasie.

Tłoczniki wielotaktowe

Tłoczniki wielotaktowe to matryce i dopasowane do nich stemple, które umożliwiają realizację więcej niż jednej czynności (zabiegu tłoczenia) w pojedynczym procesie tłoczenia. Tłoczniki wielotaktowe to doskonałe narzędzie, które usprawnia produkcję seryjną. Odpowiednio zaprojektowany tłocznik wielotaktowy może realizować w jednym procesie kilka czynności z różnych rodzajów zabiegów, jakie wykonuje się techniką tłoczenia. Jako podstawowe zabiegi realizowane tą techniką wymienia się cięcie, kształtowanie i łączenie. Tłocznik wielotaktowy umożliwia realizację zespołu takich zabiegów w pojedynczym procesie (cyklu) tłoczenia, co ogranicza czas i koszt produkcji.