Obróbka skrawaniem CNC

Obóbka skrawaniem CNC

Obróbka skrawaniem CNC


Obróbka skrawaniem to jeden z procesów obróbki ubytkowej, która polega na nadawaniu wyrobom określonego kształtu przez usuwanie nadmiaru materiału z obrabianego elementu. W trakcie obróbki skrawaniem można korygować parametry takie jak kształt, wymiar i chropowatość powierzchni obrabianego przedmiotu. Proces obróbki skrawaniem można podzielić na obróbkę ścierną i wiórową. W procesie obróbki ściernej narzędziem są ziarna ścierne. W obróbce wiórowej stosuje się narzędzia skrawające. Naddatek materiału oddzielony w trakcie obróbki wiórowej ma formę wiórów, a naddatek usuwany w obróbce ściernej przyjmuje formę drobnych wiórów lub pyłu. Obróbka skrawaniem jest realizowana na specjalnych obrabiarkach CNC.

Maszyny do obróbki skrawaniem CNC w naszej firmie

Obróbka skrawaniem CNC wymaga zastosowania obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażonych w nowoczesny zautomatyzowany system sterowania. Komputerowo sterowane maszyny do obróbki skrawaniem CNC można odpowiednio programować, tak aby uzyskać optymalne parametry procesu obróbki. W tym celu wystarczy projekt wyrobu oraz dane na temat materiału (obrabianego przedmiotu). Dzięki parametrycznym danym CAD na temat oczekiwanej geometrii wyrobu i przetworzeniu ich przez moduł komputerowego sterowania maszyn do obróbki skrawaniem CNC można przeprowadzić komputerową symulację procesu produkcyjnego. Wirtualna symulacja obróbki skrawaniem CNC na tokarce, szlifierce czy frezarce umożliwia zweryfikowanie procesu i jego optymalizację, tak aby do minimum ograniczyć ilość przejść narzędzia, zabiegów i operacji prowadzących do realizacji procesu obróbki skrawaniem pojedynczego elementu.

Rodzaje maszyn do obróbki skrawaniem CNC

Nasza firma dysponuje nowoczesnym zaawansowanym parkiem maszyn do obróbki skrawaniem. Dysponujemy zarówno maszynami do obróbki skrawaniem CNC, które są wyposażone w nowoczesne moduły sterowania komputerowego, jak i urządzeniami tradycyjnymi. Dzięki temu możemy do perfekcji dopracować każdy zabieg, operację i proces, aby do minimum ograniczyć czasochłonność i koszt produkcji pojedynczych egzemplarzy oraz całych serii półproduktów i produktów gotowych.

  • Tokarki do obróbki skrawaniem CNC – to urządzenia sterowane numerycznie do obróbki powierzchni brył obrotowych, takich jak wałki, stożki czy kule. Posiadane przez nas tokarki do obróbki CNC umożliwiają obróbkę zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Proces obróbki skrawaniem CNC na tokarce określa się jako toczenie. Polega on na wprawieniu zamocowanego w obrabiarce CNC przedmiotu w ruch obrotowy i stopniowym skrawaniu jego powierzchni odpowiednio dobranym narzędziem skrawającym.
  • Szlifierki do obróbki skrawaniem CNC – to maszyny do obróbki skrawaniem CNC stosowane do wykańczania powierzchni wyrobów obrabianych wcześniej innymi metodami. Szlifowanie jest procesem, który pozwala na dokładną obróbkę powierzchni płaskich i cylindrycznych, tak aby nadać im oczekiwaną chropowatość. Dobre szlifierki do obróbki skrawaniem CNC umożliwiają obróbkę twardych i dodatkowo utwardzonych powierzchni. W procesie szlifowania stosuje odpowiednio dobrane narzędzia skrawające w postaci ściernic. Ściernice to narzędzia wieloostrzowe, które wirują z dużą prędkością.
  • Frezarki CNC do obróbki skrawaniem – to urządzenia sterowane numerycznie, które realizują proces frezowania. Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem polegający na zdejmowaniu warstwy materiału przez narzędzie wykonujące ruch obrotowy. Ruch posuwowy jest realizowany przez odpowiednio zamocowany obrabiany przedmiot. Frezarki do obróbki skrawaniem CNC to maszyny do obróbki powierzchni płaskich. Umożliwiają produkcję elementów o skomplikowanej geometrii, takich jak koła zębate itp.
Obróbka CNC w palimet

Zalety obróbki skrawaniem CNC

Obróbka skrawaniem CNC to proces realizowany na zaawansowanych obrabiarkach sterowanych komputerowo. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom skrawającym oraz w procesie obróbki skrawaniem CNC można zrealizować wszystkie etapy obróbki ubytkowej od obróbki zgrubnej, przez średnio dokładną, dokładną po wykańczającą, czyli obróbkę bardzo dokładną. Zakres i dokładność obróbki skrawaniem, jaka jest realizowana w danym procesie produkcyjnym, zależą od oczekiwań co do dokładności obróbki poszczególnych powierzchni wytwarzanych półproduktów lub wyrobów gotowych. Liczne zalety obróbki skrawaniem CNC, w tym stosunkowo prosta procedura uruchomienia produkcji oraz duża elastyczność sprawiają, że obróbka skrawaniem CNC to jeden z częściej stosowanych we współczesnym przemyśle rodzajów obróbki ubytkowej. Warto zauważyć, że dokładna i precyzyjna obróbka CNC to świetny sposób na produkcję dobrych tłoczników i wykrojników do przeróbki plastycznej metali i innych tworzyw, jaką realizuje się w procesie cięcia i tłoczenia.