Obróbka skrawaniem CNC

Obóbka skrawaniem CNC

Obróbka skrawaniem CNC


Obróbka metali CNC to proces technologiczny wykorzystywany przez firmę Palimet do usługowej produkcji różnego rodzaju części i elementów konstrukcji. Firma dysponuje nowoczesnymi maszynami obróbczymi, które pozwalają produkować wyroby o skomplikowanej geometrii i wysokiej dokładności.

Narzędziownia naszej firmy produkuje m.in. tłoczniki i wykrojniki do tłoczenia blach na prasach. Zachęcamy do konsultacji na temat możliwości płynących z wykorzystania potencjału naszego biura projektowego i nowoczesnych maszyn do obróbki metali CNC w państwa projekcie.

Obróbka skrawaniem, jako proces obróbki ubytkowej

Obróbka skrawaniem to jeden z procesów obróbki ubytkowej, który polega na nadawaniu wyrobom określonego kształtu przez usuwanie nadmiaru materiału z obrabianego elementu. W trakcie obróbki skrawaniem można korygować parametry takie jak: kształt, wymiar i chropowatość powierzchni obrabianego przedmiotu.

Rodzaje obróbki metali skrawaniem

Proces obróbki skrawaniem można podzielić na:

-obróbkę ścierną,

-wiórową.

W procesie obróbki ściernej narzędziem są ziarna ścierne. W obróbce wiórowej stosuje się narzędzia skrawające.

Naddatek materiału oddzielony w trakcie obróbki wiórowej ma formę wiórów, a naddatek usuwany w obróbce ściernej przyjmuje formę drobnych wiórów lub pyłu. Obróbka metali skrawaniem w naszej narzędziowni jest realizowana na specjalnych obrabiarkach CNC, czyli maszynach sterowanych numerycznie.

Automatyczna obróbka metali CNC

Zaletą maszyn do CNC stosowanych do obróbki skrawaniem w naszej firmie jest wysoki stopień automatyzacji. Przekłada się to na dokładność i precyzję oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów. Dzięki sterowaniu komputerowemu znacznie ogranicza się również zaangażowanie personelu, co dodatkowo przekłada się na ograniczenia kosztów produkcji jednostkowej.

Nowoczesna obróbka metali CNC to rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w produkcji seryjnej, jak i w razie potrzeby wyprodukowania pojedynczych egzemplarzy części do maszyn i konstrukcji. Nasza narzędziownia CNC specjalizuje się m.in. w produkcji tłoczników i wykrojników, w tym celu wykorzystujemy właśnie komputerowo sterowane maszyny do obróbki skrawaniem. Zachęcamy do kontaktu z doradcami naszej firmy, w celu konsultacji na temat możliwości i dostępności naszej narzędziowni.

Maszyny do obróbki skrawaniem CNC w naszej firmie

Jak wspomnieliśmy powyżej, obróbka skrawaniem CNC wymaga zastosowania obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażonych w nowoczesny zautomatyzowany system sterowania. Komputerowo sterowane maszyny do obróbki skrawaniem CNC można odpowiednio programować, tak aby uzyskać optymalne parametry procesu obróbki. W tym celu wystarczy projekt wyrobu oraz dane na temat materiału (obrabianego przedmiotu).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że biuro projektowe Palimet korzysta z nowoczesnych zaawansowanych systemów wspomagania projektowania, które pozwalają integrować proces projektowania wyrobów z procesem planowania cyklu technologicznego realizowanego na różnych maszynach obróbczych, w tym na obrabiarkach CNC. Dzięki takim narzędziom optymalizuje się prace projektowe, co znacznie skraca czas realizacji zlecenia.

Obróbka CNC w palimet

Parametryczne modele do weryfikacji procesu obróbki metali

Wspomniane cyfrowe narzędzia wspierające projektowanie, ułatwiają generowanie parametrycznych modeli CAD i danych na temat oczekiwanej geometrii i dokładności wykonania wyrobu. Po przetworzeniu ich przez moduł komputerowego sterowania maszyn do obróbki skrawaniem CNC można więc przeprowadzić komputerową symulację procesu produkcyjnego.

Wirtualna symulacja obróbki skrawaniem CNC na:

-tokarce,

-szlifierce,

-frezarce

umożliwia zweryfikowanie procesu i jego optymalizację, tak aby do minimum ograniczyć ilość przejść narzędzia, zabiegów i operacji prowadzących do realizacji procesu obróbki skrawaniem pojedynczego elementu, a tym samym kosztu i czasu jego realizacji.

Rodzaje maszyn do obróbki skrawaniem CNC

Nasza firma dysponuje nowoczesnym zaawansowanym parkiem maszyn do obróbki skrawaniem. Dysponujemy zarówno maszynami do obróbki skrawaniem CNC, które są wyposażone w nowoczesne moduły sterowania komputerowego, jak i urządzeniami tradycyjnymi. Dzięki temu możemy do perfekcji dopracować każdy zabieg, operację i proces, aby do minimum ograniczyć czasochłonność i koszt produkcji pojedynczych egzemplarzy oraz całych serii półproduktów i produktów gotowych.

Jakie maszyny CNC stosuje się w obróbce metali skrawaniem i na czym polega ich działanie?

  • Tokarki do obróbki skrawaniem CNC – to urządzenia sterowane numerycznie do obróbki powierzchni brył obrotowych, takich jak wałki, stożki czy kule. Posiadane przez nas tokarki do obróbki CNC umożliwiają obróbkę zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Proces obróbki skrawaniem CNC na tokarce określa się jako toczenie. Polega on na wprawieniu zamocowanego w obrabiarce CNC przedmiotu w ruch obrotowy i stopniowym skrawaniu jego powierzchni odpowiednio dobranym narzędziem skrawającym.

  • Szlifierki do obróbki skrawaniem CNC – to maszyny do obróbki skrawaniem CNC stosowane do wykańczania powierzchni wyrobów obrabianych wcześniej innymi metodami. Szlifowanie jest procesem, który pozwala na dokładną obróbkę powierzchni płaskich i cylindrycznych, tak aby nadać im oczekiwaną chropowatość. Dobre szlifierki do obróbki skrawaniem CNC umożliwiają obróbkę twardych, a nawet dodatkowo utwardzonych powierzchni. W procesie szlifowania stosuje odpowiednio dobrane narzędzia skrawające w postaci ściernic. Ściernice to narzędzia wieloostrzowe, które wirują z dużą prędkością.

  • Frezarki CNC do obróbki skrawaniem – to urządzenia sterowane numerycznie, które realizują proces frezowania. Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem polegający na zdejmowaniu warstwy materiału przez narzędzie wykonujące ruch obrotowy. Ruch posuwowy jest realizowany przez odpowiednio zamocowany obrabiany przedmiot. Frezarki do obróbki skrawaniem CNC to maszyny do obróbki powierzchni płaskich. Umożliwiają produkcję elementów o skomplikowanej geometrii, takich jak koła zębate itp.

Zalety obróbki skrawaniem CNC

Obróbka skrawaniem CNC to proces realizowany na zaawansowanych obrabiarkach sterowanych komputerowo. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom skrawającym w procesie obróbki skrawaniem CNC można zrealizować wszystkie etapy obróbki ubytkowej:

-od obróbki zgrubnej,

-przez średnio dokładną i dokładną,

-po wykańczającą, czyli obróbkę bardzo dokładną.

Zakres i dokładność obróbki skrawaniem, jaka jest realizowana w danym procesie produkcyjnym, zależą od oczekiwań co do dokładności obróbki poszczególnych powierzchni wytwarzanych półproduktów lub wyrobów gotowych.

Liczne zalety obróbki skrawaniem CNC, w tym stosunkowo prosta procedura uruchomienia produkcji oraz duża elastyczność sprawiają, że obróbka skrawaniem CNC to jeden z częściej stosowanych rozwiązań we współczesnym przemyśle w zakresie obróbki ubytkowej. Warto zauważyć, że dokładna i precyzyjna obróbka CNC to świetny sposób na produkcję dobrych tłoczników i wykrojników do obróbki plastycznej metali i innych tworzyw, jaką realizuje się w procesie cięcia i tłoczenia.