Kontrola jakości - maszyna pomiarowa

Kontrola jakości

Kontrola jakości


Dbałość o szczegóły ma kluczowe znaczenie w produkcji. Palimet Zakład Konstrukcyjno-Mechaniczny rozumie, że nawet najmniejsze odchylenia w wykonywanym projekcie są niedopuszczalne. Nasze zaangażowanie w wydajne, rozsądne z punktu widzenia budżetu rozwiązania są poparte naszymi standardami kontroli jakości produkcji.

Wykorzystujemy nasze możliwości pomiaru cyfrowego oraz sprawdzone w branży procesy i standardy jako niezbędny element naszych usług kontroli jakości produkcji. Obejmuje to kontrolę pierwszej sztuki, proces zatwierdzania części do produkcji, oraz kontrole w trakcie procesu.

Świadczymy usługi pomiaru współrzędnościową maszyną pomiarową (CMM).

Usługi pomiaru maszyną współrzędnościową działają jako kompleksowy proces kontroli jakości produkcji, aby zapewnić, że wszystkie wymiary są dokładnie takie, jak zamierzono. Korzystając z wyspecjalizowanego oprogramowania, przeprowadzamy pomiar w celu sprawdzenia, czy obrabiane części mają dokładną taką geometrię, jaką powinny mieć.

kontrola jakości w palimet

Co to jest maszyna współrzędnościowa CMM?

Maszyna współrzędnościowa CMM (Coordinate Measuring Machine) to urządzenie pomiarowe do oceny zgodności wymiarów wytworzonych przedmiotów z ich wzorcem. W zależności od rodzaju maszyny i przyjętego procesu kontroli jakości, wzorzec pomiarowy do kalibracji maszyny współrzędnościowej może mieć postać modelu fizycznego lub cyfrowego. Jedną z ważniejszych zalet przemawiających za wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych w procesie kontroli jakości jest ich dokładność. Nowoczesne zautomatyzowane urządzenia to doskonałe rozwiązanie, które umożliwia szybką kalibrację i proste kontrolowanie wyrobów o różnej geometrii. Wszystkie pomiary są realizowane w przestrzeni trójwymiarowej, co byłoby niemożliwe do wykonania przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi pomiarowych. Kontrola wymiarów na maszynach współrzędnościowych to najdokładniejsza metoda oceny dokładności wykonania wyrobów, która jest dostępna we współczesnym przemyśle.

Dlaczego warto zlecić pomiary maszyną współrzędnościową CMM?

Pomiary kontrolne maszynami współrzędnościowymi są realizowane w trzech płaszczyznach. Dzięki komputerowemu systemowi sterowania współrzędnościowymi maszynami CNC do przygotowania pomiarów wystarczą dane parametryczne z projektu CAD. Pomiary realizowane maszynami współrzędnościowymi CMM, takimi jak urządzenia do kontroli jakości dostępne w naszej firmie, zapewniają wysoki poziom dokładności, który jest nieosiągalny dla alternatywnych metod weryfikacji wymiarów wyrobów produkowanych w kolejnych seriach produkcyjnych. Pomiary wytwarzanych wyrobów mogą zostać odpowiednio udokumentowane zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego. Realizacja pomiarów jest elementem naszej oferty. Producenci zamawiający półprodukty lub produkty gotowe mogą uzgodnić wdrożenie własnego procesu kontroli jakości, którego elementem jest badanie wyrobów maszynami współrzędnościowymi CMM. Nasza firma może realizować proces kontroli partii produkcyjnej z uzgodnioną częstotliwością i dokumentować go zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

Zalety kontroli jakości na naszych maszynach współrzędnościowych CMM

Zalety kontroli jakości wyrobów o skomplikowanej geometrii maszynami współrzędnościowymi CMM to m.in.:

  • najwyższy poziom precyzji i dokładności;
  • eliminacja błędów ludzkich dzięki zastosowaniu komputerowo sterowanych maszyn współrzędnościowych do kontroli jakości;
  • badanie zgodności wyrobu z wirtualnym modelem dzięki przetwarzaniu danych parametrycznych;
  • dokładne pomiary elementów o skomplikowanej geometrii, takich jak koła zębate itp.;
  • możliwość wykrycia i identyfikowania problemów w procesie produkcyjnym wynikających ze zużycia lub niewłaściwego funkcjonowania maszyn do obróbki CNC, lub narzędzi wykorzystywanych w procesie obróbki, takich jak tłoczniki czy wykrojniki, lub zastosowania materiału o niewłaściwych parametrach;
  • możliwość badania jakości materiałów stosowanych do produkcji wyrobów na maszynach CNC.

Pomiary maszynami współrzędnościowymi CMM do kontroli jakości produkowanych wyrobów to gwarancja utrzymania wysokiej jakości i powtarzalności produkcji w kolejnych seriach na stałym poziomie. Właściwie zaprojektowany i rzetelnie realizowany proces kontroli pozwala identyfikować problemy pojawiające się czasem w procesie produkcyjnym. Analiza danych może ułatwić weryfikację czy ewentualne odchyłki są spowodowane zmianą dostarczanych półproduktów (materiałów do produkcji), czy wynikają ze zużycia lub nieprawidłowego działania narzędzi i maszyn stosowanych w procesie produkcyjnym.