Tłoczenie

Tłoczenie, wykrawanie


Oferujemy usługi seryjnej produkcji elementów tłoczonych, głęboko tłoczonych, wykrawanych na oprzyrządowaniu własnym.

Nasza Tłocznia dysponuje prasami o nacisku od kilku do 300T.

Zalety produkcji elementów blaszanych z wykorzystaniem pras i oprzyrządowania:

 • Niskie koszty wytwarzania w związku z bardzo krótkim czasem obróbki jednego przedmiotu,
 • Duże wykorzystanie materiału w stosunku do niewielkich odpadów,
 • Wysoka dokładność produkowanych części bez konieczności stosowania obróbki wykańczającej

Co to jest tłoczenie, wykrawanie?

Tłoczenie to proces przeróbki plastycznej metali i innych tworzyw. W procesie tłoczenia przeróbce poddaje się m.in. blaszane arkusze, płyty, taśmy lub folie, czyli elementy płaskie o niewielkiej grubości w stosunku do ich szerokości i długości.

 • Zabieg tłoczenia – to podstawowa czynność wykonywana przy użyciu jednego urządzenia (prasy) bez zmiany narzędzia (tłocznika lub wykrojnika), w której trakcie zachodzi jedna zmiana kształtu.
 • Operacja tłoczenia – to zespół wszystkich zabiegów (czynności) realizowanych na jednym urządzeniu.
 • Operacja tłoczenia – – to zespół wszystkich czynności i operacji realizowanych na różnych stanowiskach w celu nadania produktowi oczekiwanego kształtu i wymiaru.

Zakres operacji tłoczenia dobiera się adekwatnie do geometrii i parametrów wytrzymałościowych wyrobu gotowego i materiału, z którego ma zostać wykonany. Wiele elementów, takich jak kształtowniki i profile gięte można wykonać w jednym zabiegu. Bardziej skomplikowane wyroby mogą wymagać zastosowania bardziej złożonych operacji i procesów tłoczenia. 

Jak realizuje się proces tłoczenia?

Proces tłoczenia realizuje się na urządzeniach nazywanych prasami przy zastosowaniu specjalnie opracowanych narzędzi, które nazywa się tłocznikami. Procesy tłoczenia można podzielić na takie, w których trakcie dochodzi do rozdzielenia materiału i procesy, podczas których nie dochodzi do rozdzielenia materiału.

Podstawowe kategorie przeróbki plastycznej realizowane w procesie tłoczenia to:

 • cięcie,
 • kształtowanie,
 • łączenie.

Przykładem operacji realizowanych w procesie tłoczenia mogą być czynności takie jak: cięcie na praso-nożycach różnego rodzaju, zaginanie, zwijanie oraz tłoczenie.

Przypomnijmy, że przeróbce w procesie tłoczenia poddaje się elementy płaskie (o małej grubości) o stosunkowo dużej powierzchni. Dzięki temu przy zastosowaniu dobrze skonstruowanych tłoczników można uzyskać optymalny jednostkowy czas produkcji, którego nie dałoby się osiągnąć, stosując metody alternatywne.

Jakie czynności można realizować w procesie tłoczenia?

Proces technologiczny, jakim jest tłoczenie, może być realizowany w trakcie pojedynczych czynności lub złożonych operacji, w których trakcie realizowane są kolejne etapy przeróbki. Wszystko zależy od tego, jak zaawansowana jest geometria wyrobu gotowego oraz od materiału, który jest poddawany przeróbce w procesie tłoczenia. Parametry te przekładają się na ilość czynności, których wymaga realizacja założonej operacji tłoczenia oraz zakres operacji, które trzeba zrealizować, aby uzyskać oczekiwany efekt.

W procesie tłoczenia można realizować trzy podstawowe kategorie przeróbki plastycznej, w tym cięcie, kształtowanie i łączenie.

 • Cięcie w procesie tłoczenia – jedną z podstawowych kategorii czynności realizowanych w procesie tłoczenia jest cięcie. To proces, w którego trakcie dochodzi do rozdzielenia materiału. Ciąć można blachy, taśmy, folie i inne płaskie elementy. Cięcie w procesie tłoczenia to także m.in.: dziurkowanie, odcinanie, okrawanie, przycinanie, wycinanie, wykrawanie.
 • Kształtowanie w procesie tłoczenia – to jedna z szybszych i tańszych metod produkcji wyrobów o złożonej geometrii. W ramach czynności kształtowania realizowanych w procesie tłoczenia można wykonywać czynności takie jak: profilowanie, prostowanie, skręcanie, punktowanie, obciąganie, wyciąganie, wyginanie, wyoblanie, wywijanie, zawijanie, zaginanie, zagniatanie, wykrawanie i wiele innych.
 • Łączenie w procesie tłoczenia – to technika umożliwiająca łączenie elementów przez zaginanie, skręcanie, obciskanie, zaprasowywanie, spajanie na zimno itp.

Konstrukcja tłoczników

Tłoczenie wymaga zastosowania prasy o odpowiedniej sile nacisku oraz dobrze dobranego narzędzia – tłocznika. Każdy proces produkcyjny wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego tłocznika. Konstrukcja takiego tłocznika składa się z dwóch elementów, tj. z matrycy i stempla.

 • Matryca tłocznika – matryca tłocznika to część zamontowana na stole roboczym prasy. Jest wyprofilowana tak, aby stempel dociskający materiał, zrealizował założoną czynność lub zespół czynności. Matryca tłocznika to element nieruchomy.
 • Matryca tłocznika – to element, który oddziałuje na materiał siłą docisku i w ten sposób realizuje określoną czynność lub zespół czynności.

Konstrukcja tłocznika to jeden z ważniejszych procesów przygotowawczych realizowanych przed rozpoczęciem produkcji. Warto uwzględnić ten element już na etapie projektowania produktu. Dzięki temu uzyskuje się optymalny efekt jakościowy i ekonomiczny. Projektowanie wyrobów i narzędzi do ich produkcji jest przedmiotem naszej oferty.

Zleć konstrukcję tłocznika do twojego procesu produkcyjnego

Do konstruowania tłoczników stosuje się odpowiednie oprogramowanie CAD oraz inne programy umożliwiające symulowanie procesu tłoczenia. Dzięki temu można dobrać optymalny materiał i geometrię tłocznika lub tłoczników, które pozwolą zrealizować proces tłoczenia tak, aby zminimalizować konieczność stosowania dodatkowych procesów technologicznych. To kluczowe podczas produkcji elementów blaszanych różnego przeznaczenia w dużych seriach.

Warto wiedzieć, że konstruowanie tłoczników do tłoczenia blach na prasach to jeden z elementów naszej oferty. Zachęcamy do kontaktu w sprawie zastosowania technik tłoczenia blach, które można zrealizować w naszych prasach w procesie produkcyjnym państwa firmy. Doradzamy w zakresie wykorzystania metod tłoczenia metali, konstrukcji tłoczników, przygotowania i realizacji procesu tłoczenia w naszej tłoczni tak, aby stał się integralnym elementem szerszego procesu produkcyjnego lub umożliwiał wykonanie wyrobów gotowych.

Produkujemy elementy blaszane z wykorzystaniem:

 • Tłoczników
 • Tłoczników gnących
 • Tłoczników złożonych (cięcie, gięcie, ciągnienie)
 • Wykrojników wielotaktowych, progresywnych, jednoczesnych
 • Wyginaków wielozabiegowych z bocznymi klinami gnącymi