Wykrojnik do metalu - blachy

Wykrojniki


Wykrojniki w fachowej nomenklaturze to nic innego jak tłoczniki do operacji cięcia. Wycinanie na wykrojniku składa się prze dobrze dobranym luzie pomiędzy stemplem a płytą tnącą z 3 etapów. I etap: stempel pod naciskiem suwaka prasy wgłębia się w materiał który wciska się w otwór płyty tnącej, II etap stempel wciska się dalej. Wskutek wzrostu nacisku naprężenia powodują dalsze ugięcie i wydłużenia na obwodzie. Gdy naprężenie osiąga maksimum następuje utrata spójności. W III etapie pęknięcia stają się coraz większe, łączą się ze sobą, następuje przerwanie materiału wzdłuż linii cięcia i wypchnięcie wyciętej blachy.

Oferujemy kompleksową usługę poprzez zaprojektowanie Wykrojnika przez nasz dział konstrukcyjny z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania wspomagającego projektowanie Firmy Siemens Solid Edge 2021 oraz wykonanie narzędzia w naszej narzędziowni aż do wdrożenia produkcji detalu w Tłoczni na naszych prasach.

Zalety wkrawania:

  • niskie koszty wytwarzania w związku z bardzo krótkim czasem obróbki jednego przedmiotu,
  • duże wykorzystanie materiału w stosunku do niewielkich odpadów,
  • wysoka dokładność produkowanych części bez konieczności stosowania obróbki wykańczającej.

Wycinanie na wykrojniku

Wycinanie na wykrojniku to jedna z technik realizowania czynności (zabiegów) w procesie tłoczenia, który jest jedną z popularniejszych metod wykorzystywanych w przemysłowych procesach produkcyjnych. Tłoczenie to ogólny termin dotyczący szeregu różnego rodzaju procesów obejmujących czynności, których celem jest cięcie, kształtowanie i łączenie płaskich blaszanych arkuszy lub taśm. Wycinanie zalicza się do jednego z dwóch rodzajów zabiegów, jakie można zrealizować techniką tłoczenia. Jest klasyfikowane jako operacja rozdzielenia materiału.

Do rozdzielenia materiału w procesie wycinania na wykrojniku dochodzi przez wygenerowanie takiego naprężenia w miejscu cięcia, które powoduje pęknięcie obrabianego materiału. Zaletą wycinania na wykrojniku jest cięcie dwoma krawędziami. Odpowiednio zaprojektowane narzędzie wykrojnika – stempel i matryca umożliwiają zarówno cięcie długich elementów na krótsze odcinki, jak i wycinanie z arkuszy elementów lub otworów o określonych kształtach i rozmiarach. Zaletą wycinania na wykrojniku jest krótki czas realizacji procesu wycinania i powtarzalność, jakiej oczekuje się w procesie produkcji wielkoseryjnej.

Wykrojniki do cięcia

Wykrojnik do cięcia to narzędzie zamontowane na prasie do tłoczenia. Wykrojnik, czyli specjalny rodzaj tłocznika, który umożliwia cięcie i wykrawanie kształtów w arkuszu, składa się ze stempla i matrycy. Dzięki tym dwóm elementom uzyskuje się dwie krawędzie tnące, co znacznie ułatwia realizację procesu. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym wykrojnikom możliwe jest wykrawanie metalowych elementów o określonych kształtach. Można też realizować inne czynności charakterystyczne dla przeróbki materiałów w procesie tłoczenia, takie jak wykonywanie otworów w wycinanych elementach lub całych arkuszach, dziurkowanie, znakowanie i rowkowanie powierzchni wycinanych elementów.

Realizacja więcej niż jednej czynności w pojedynczym procesie (cyklu) wycinania wymaga zastosowania odpowiednio ukształtowanych wykrojników wielotaktowych oraz prasy, która generuje odpowiednio wysoką siłę nacisku stempla wykrojnika na matrycę.

  • Matryca wykrojnika – to narzędzie do obróbki plastycznej. Jest to element wykrojnika mocowany do stołu prasy, który kształtuje materiał poddawany obróbce. Matryca wykrojników wielotaktowych może być zaprojektowana w taki sposób, aby oprócz wycinania elementów o określonym kształcie umożliwiać jednoczesną zmianę kształtu elementu i jego perforowanie lub dziurkowanie. Element dociskający obrabiany przedmiot (materiał) do matrycy to stempel.
  • Stempel wykrojnika – element narzędzia (wykrojnika) mocowany do suwaka prasy, który służy do wycinania elementów o określonym kształcie z blaszanych arkuszy. Może być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiać realizację dodatkowych zabiegów, takich jak dziurkowanie, znakowanie czy kształtowanie. Stemple w wykrojnikach są dopasowane do otworów w matrycy z niewielkim luzem i mają ostre krawędzie, które ułatwiają rozdzielania obrabianego materiału (przedmiotu).
wykrojniki postępowe

Projektowanie wykrojnika

Wycinanie na wykrojniku to proces obróbki stosowany w produkcji seryjnej. Oczekiwana dokładność i powtarzalność wymaga zastosowania odpowiedniego materiału do produkcji wykrojnika, który będzie dostosowany do wolumenu serii produkcyjnych. Aby uzyskać oczekiwany kształt, wymiary i dokładność trzeba odpowiednio dostosować także geometrię wykrojnika. Projekt powinien uwzględniać m.in. rodzaj i parametry wytrzymałościowe materiału, z którego będą wykonane obrabiane przedmioty (materiał) oraz oczekiwania co do parametrów wytrzymałościowych i jakościowych stawiane wycinanym na wykrojniku półproduktom i produktom gotowym.

Wirtualne wspomaganie projektowania wykrojników do cięcia

Do szybkiego i sprawnego wdrożenia nowego procesu produkcyjnego, który w całości lub części jest realizowany w prostej albo złożonej operacji cięcia na wykrojniku, konieczne jest doświadczenie i dostęp do odpowiednich narzędzi. Nowoczesne narzędzia do projektowania wykrojników ułatwiają proces projektowania narzędzi specjalnych do obróbki plastycznej metali, w tym m.in. narzędzi do cięcia na wykrojnikach. W trakcie procesu projektowania realizowanego przez naszą firmę uwzględniamy wszystkie parametry materiału, wykonanego wyrobu oraz wielkość serii produkcyjnej. Na tej podstawie przeprowadzamy symulacje, których celem jest opracowanie możliwie najwydajniejszej operacji cięcia na wykrojniku. Oznacza to, że o ile jest to konieczne, to możliwe jest zaprojektowanie wykrojnika tak, aby w jednym procesie (cyklu) wycinania zrealizować więcej niż jedną czynność (zabieg) wycinania. Dzięki temu nowy wykrojnik w jednym procesie (pojedynczym cyklu) realizowanym na wykrojniku może wycinać z materiału przedmiot o określonej wielkości i kształcie, perforować go, oznakować i wycinać w nim otwory montażowe. Wszystko zależy od potrzeb wynikających z zaawansowania procesu produkcyjnego oraz ograniczeń wynikających z mechaniki pojedynczego cyklu procesu wycinania, jaki można zrealizować w danym przypadku.