Tłoczniki

Tłoczniki


Tłocznictwo jest jednym z działów plastycznej obróbki blach, najszerzej stosowanych w produkcji. Podczas tłoczenia blacha zostaje poddana naciskowi odpowiednim narzędziem w skutek czego zmienia swój kształt w sposób trwały. W czasie tłoczenia następuje ruch narzędzia zwanego stemplem względem nieruchomego materiału lub ruch materiału względem nieruchomego narzędzia przy czym w odróżnieniu od obróbki skrawaniem zbędne nadmiary materiału nie mają postaci wiórów lecz odpadów materiałowych większych rozmiarów.

W zakresie tłoczenia na zimno wchodzą 2 grupy zasadniczych operacji:

  • całkowite lub częściowe oddzielenie jednej części blachy od drugiej,
  • kształtowanie materiału wg założonego z góry kształtu i wymiarów.

Oferujemy kompleksową usługę poprzez zaprojektowanie Tłocznika przez nasz dział konstrukcyjny z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania wspomagającego projektowanie firmy Siemens Solid Edge 2021 oraz wykonanie narzędzia w naszej narzędziowni aż do wdrożenia produkcji detalu w Tłoczni na naszych prasach.

Zalety tłoczenia na zimno:

  • niskie koszty wytwarzania w związku z bardzo krótkim czasem obróbki jednego przedmiotu,
  • duże wykorzystanie materiału w stosunku do niewielkich odpadów,
  • wysoka dokładność produkowanych części bez konieczności stosowania obróbki wykańczającej.