Przemysłowa kontrola jakości - Blog

Przemysłowa kontrola jakości

Przemysłowa kontrola jakości – co warto wiedzieć i jak ją zorganizować?

Produkcja jednostkowa i seryjna niezależnie od wolumenu partii produkcyjnych wymaga zorganizowanych działań w zakresie kontroli jakości. Jej celem jest wyeliminowanie wszystkich zauważalnych błędów oraz ich przyczyn, aby zminimalizować problemy wynikające z wdrożenia wadliwych produktów, w tym utraconego czasu oraz kosztów, jakie generuje obsługa powodowanych tym reklamacji. Jakość w produkcji usługowej to priorytet oraz istotny element oferty.

Plan kontroli – jak go wdrożyć, zlecając produkcję firmie zewnętrznej?

Kluczem do wdrożenia skutecznej kontroli jakości jest odpowiednio zaprojektowany i realizowany plan kontroli. Plan to dokument, który powinien opisywać wszystkie kontrolowane charakterystyki włącznie z częstotliwością kontroli i metodami pomiarów. Aby stworzyć dobry plan kontroli jakości potrzeba wiedzy i doświadczenia. Podczas uzgadniania częstotliwości i zakresu czynności kontrolnych, warto uwzględnić specyficzne warunki wynikające z organizacji procesu produkcyjnego i infrastruktury zakładu, w którym jest realizowany, jak i dane oraz uwagi projektantów wyrobów i części. Dział kontroli jakości zakładu Palimet zawsze blisko współpracuje w tym zakresie z zamawiającym i wszystkimi zaangażowanymi partnerami, co przynosi korzyści wszystkim stronom.

Kontrola jakości kolejnych partii i serii

W przypadku produkcji seryjnej, realizowanej w partiach zlecanych co jakiś czas, warto uwzględnić uwagi użytkowników komponentów z poprzednich partii, co do jakości tych wyrobów (jeżeli takie mają). Wiele firm zlecających produkcję szuka oszczędności, które czasami powodują problem z trwałością części czy wyrobu lub negatywnie wpływają na jego cechy użytkowe. Problemem mogą być też oszczędności na surowcach lub zbyt ograniczony proces obróbki, a także błędy projektowe. Takie informacje uwzględnione w planie kontroli jakości, pozwolą znaleźć rozwiązanie problemu, które wyeliminuje usterki przy produkcji kolejnej partii.

Stanowiska kontroli jakości i metody pomiarowe

Nowoczesny zakład produkcyjny specjalizujący się w produkcji usługowej musi dysponować wyposażeniem, które pozwala kontrolować jakość wytwarzanych wyrobów. Odchyły od przyjętych charakterystyk mogą generować: zwroty, reklamacje i wynikające z nich koszty.

Tradycyjne metody pomiarowe

Stanowiska pomiarowe do badania charakterystyk produkowanych wyrobów muszą być wyposażone w szereg tradycyjnych narzędzi pomiarowych. Liniały, suwmiarki i wzorce to standardowe wyposażenia tego typu stanowisk. W zautomatyzowanych zakładach coraz częściej korzysta się także z urządzeń badających geometrię wyrobu i porównujących ją z modelem parametrycznym. Metodą wykorzystującą model cyfrowego bliźniaka są pomiary współrzędnościowe.

Pomiary współrzędnościowe w Palimecie

Jednym z bardziej zaawansowanych sposobów kontroli jakości są pomiary cech wytwarzanych produktów realizowane maszynami współrzędnościowymi. To metoda, która może być kalibrowana na podstawie danych CAD i weryfikowana na fizycznym modelu (wzorcu). Pomiary współrzędnościowe sprawdzają się w toku produkcji. Dane parametryczne i wzorzec pozwalają też łatwo wdrożyć procedurę kontroli jakości podczas produkcji kolejnej partii wyrobów w przyszłości.

Zleć kontrolę jakości i produkcję w zakładzie Palimet

Zakład Konstrukcyjno-Mechaniczny Palimet ma zaawansowane stanowiska kontrolne, które są wykorzystywane do kontroli charakterystyk produkowanych wyrobów. Nasza firma oferuje też sprawdzone procedury i plany kontroli jakości, z których korzystamy podczas współpracy z naszymi partnerami, którzy zlecają nam produkcję wyrobów i części zamiennych. Warto wiedzieć, że dzięki dopracowanej infrastrukturze świadczymy też usługi kontrolno-pomiarowe. Dzięki temu nasi klienci mogą kontrolować jakość procesów produkcyjnych realizowanych we własnych zakładach produkcyjnych oraz zlecanych wyspecjalizowanym partnerom.

Podsumowując, kontrola jakości w Palimecie stanowi ważny element oferty. Nasza infrastruktura pozwala nam świadczyć usługi dla innych podmiotów. Jest to też integralna część oferty produkcji w naszym zakładzie, dzięki której kontrolujemy i monitorujemy stan techniczny naszego parku maszynowego. Jeżeli szukasz partnera, który wyprodukuje wyroby i komponenty do Twojego złożonego projektu – ta oferta jest dla Ciebie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w zakresie kontroli jakości i produkcji wyrobów.