Głębokie tłoczenie - wady - Blog

Głębokie tłoczenie – jak rozpoznać typowe wady wytłoczek?

Głębokie tłoczenie – jak rozpoznać typowe wady wytłoczek?

Produkcja w procesie głębokiego tłoczenia niesie ze sobą wiele zalet. Dzięki tej metodzie można uzyskać rewelacyjny jednostkowy koszt produkcji i wysoką powtarzalność, jakiej oczekuje się od produkcji seryjnej. Dobrze przygotowany i zaplanowany proces produkcyjny głębokich wytłoczek pozwala uzyskać doskonałe efekty i wyeliminować większość problemów. Czasem jednak pojawiają się wady wyrobów, które wskazują na błędy formatek lub niewłaściwie przyjęte parametry na którymś z etapów procesu.


Jak rozpoznać wady wytłoczek, które wskazują na problemy jakościowe? 

Problemy z jakością wyrobów głęboko tłoczonych to zagrożenie, że nie będą one spełniać założonych wymogów jakościowych. W takim przypadku brak właściwej reakcji spowoduje kosztowne straty i może mieć negatywny wpływ na przyjęty harmonogram realizacji kolejnych zadań i projektów. W niektórych przypadkach problem można rozwiązać, modyfikując parametry realizacji procesu tłoczenia, w innych konieczna okazuje się bardziej złożona analiza, która zweryfikuje dane takie jak np. właściwości zastosowanego materiału oraz warunki, w jakich wykonana z niego formatka jest tłoczona. W naszej firmie wielowymiarową analizę procesu tłoczenia wykonujemy już na etapie projektowania lub przygotowania do produkcji. Wykorzystujemy do tego zaawansowane środowisko cyfrowe, które umożliwia dopracowanie kształtu formatki, tłocznika i procesu tłoczenia, tak aby uniknąć typowych wad wyrobów gotowych, które powodują, że wyrób nie spełnia założonej funkcji.

Typowe usterki wyrobów głęboko tłoczonych

Dobrze zaprojektowany proces produkcji metodą głębokiego tłoczenia ogranicza ryzyko pojawienia się defektów na wyrobach gotowych. W naszej firmie produkcję poprzedza modelowanie numeryczne w środowisku cyfrowym, które pozwala na wielowymiarową analizę procesu tłoczenia oraz tłoczonej formatki. Na kolejnych etapach wyroby są okresowo badane pod kątem cech jakościowych zgodnie z przyjętym planem kontroli jakości. Dzięki temu eliminujemy wady, które pojawiają się, gdy któryś z elementów okazuje się wadliwy.

Jakie defekty mogą pojawić się na głęboko tłoczonych wytłoczkach? 

  • - Fałdowanie kołnierza – to problem, który wynika z nieodpowiednio dobranego ciśnienia na dociskaczu tłocznika. Zbyt niskie ciśnienie powoduje charakterystyczne odkształcenie kołnierza, co w pewnym stopniu ogranicza jego stateczność. W przypadku głębszego tłoczenia może powodować przenoszenie odkształceń na ściany wytłoczki. 

  • - Pocienienie prowadzące do zerwania dna – w niektórych obszarach dochodzi do pocienienia materiału, które w procesie głębokiego tłoczenia może powodować zerwanie dna wytłoczki. To wada, która całkowicie eliminuje wyrób. Nadmierne pocienienie nie zawsze prowadzi do zerwania dna. To bardzo niebezpieczne, ponieważ niezauważone może doprowadzić do usterki na kolejnym etapie produkcji lub w okresie eksploatacji wyrobu.

  • - Odsprężynowanie – źle dobrane parametry procesu tłoczenia lub nieodpowiednio zaprojektowany tłocznik albo wytłoczka mogą powodować, że wyrób nie będzie spełniać wymagań dotyczących jakości kształtu. W niektórych przypadkach nawet niewielkie odchyłki eliminują wytłoczki, np. takie, które zostały zaprojektowane jako element konstrukcji do zautomatyzowanego montażu.

Defekty wyrobów głęboko tłoczonych mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Aby je wyeliminować, konieczna jest wspominana już wyżej analiza procesu oraz kontrola jakości na kolejnych etapach produkcji.

Podsumowując, defekty obserwowane na gotowych wytłoczkach wskazują na konkretne problemy z procesem tłoczenia. Kluczem do ograniczenia strat powodowanych wadliwymi produktami jest dobrze zorganizowana kontrola jakości, która na bieżąco weryfikuje parametry wyrobów gotowych. Kontrola jakości kolejnych serii produkcyjnych według odpowiednio zaplanowanego i wdrożonego planu kontroli może zapobiec stratom i przestojom produkcyjnym. Mając na uwadze powyższe, warto współpracować w tym zakresie z doświadczonym partnerem, który specjalizuje się w projektowaniu, realizacji i bieżącej kontroli procesów obróbczych techniką tłoczenia. Dobrym wyborem będzie dział kontroli jakości naszej firmy, który realizuje tego typu usługi dla swoich kontrahentów oraz na potrzeby zleceń produkcyjnych realizowanych w naszej tłoczni w Milanówku.