Telefon: 22 755 86 02
Mail: zkm@palimet.com

Zakład Konstrukcyjno-Mechaniczny Palimet oferuje spawanie:

  • TIG: spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.
  • MIG: spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He).
  • MAG: spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie CO2+gaz obojętny