Telefon: 22 755 86 02
Mail: zkm@palimet.com

Zakład Konstrukcyjno-Mechaniczny Palimet oferuje możliwość przygotowania kompleksowego projektu oraz wykonanie maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem pneumatyki, elektroniki oraz hydrauliki. Oferujemy montaż, uruchomienie oraz serwis wykonanych przez nas maszyn.

Szeroka wiedza i bogate doświadczenie naszych specjalistów pozwalają nam skutecznie modernizować wszelkie urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu.

Remont maszyn obejmuje szereg czynności w określonym następstwie:

  • Wstępne rozpoznanie – Przed podjęciem właściwych prac remontowych przeprowadzamy rozmowę ze Zleceniodawcą w celu ustalenia niesprawności urządzenia, a także wstępnej oceny stanu technicznego.
  • Wskazanie zakresu prac – Jest to ostatnia część procesu diagnostycznego. Na podstawie analizy specyfikacji technicznej oraz weryfikacji stanu urządzenia możemy ustalić zakres remontu maszyny. Podajemy informacje o konieczności wymiany części, przy zastosowaniu się do dodatkowych próśb klienta.
  • Przygotowanie kosztorysu – Bazując na cennikach części zamiennych oraz mając wiedzę o koniecznych do przeprowadzenia pracach opracowujemy wycenę ostatecznego kosztu usługi.
  • Zdemontowanie części i ich wymiana bądź regeneracja - Na tym etapie wszystkie komponenty, które wymagają wymiany lub naprawy zostają zdemontowane, wraz z podzespołami, blokującymi do nich dostęp. Następnie oceniamy, czy wyjęte części nadają się do regeneracji: jeśli tak – wykonujemy czynności w tym kierunku; jeśli nie – wprowadzany nowe elementy.
  • Zamontowanie ponownie wszystkich komponentów w maszynie.
  • Oddanie urządzenia Klientowi – Jeżeli Zleceniodawca nie wnosi uwag, co do działania sprzętu, remont maszyny uznajemy za zakończony.

Remonty maszyn przemysłowych przeprowadzamy w specjalnie przystosowanej przestrzeni warsztatowej lub na miejscu. Modernizacja urządzeń to również dostosowanie ich do wymogów Unii Europejskiej. Dzięki ekspertom Zakładu Konstrukcyjno-Mechanicznego Palimet, produkcja w Państwa firmie będzie przebiegała bez przestojów, zakłóceń i na oczekiwanym poziomie wydajności. Skutecznie wspieramy rozwój produkcji, oferując nowoczesne i niezawodne zaplecze serwisowe.

Dzięki odpowiedniemu zapleczu konstrukcyjnemu oraz rozbudowanemu parkowi maszynowemu, jesteśmy w stanie zaprojektować i wytworzyć urządzenia dla każdej gałęzi przemysłu.