Telefon: 22 755 86 02
Mail: zkm@palimet.com

Specjalizacje Zakładu Konstrukcyjno-Mechanicznego Palimet obejmują również plastyczną obróbkę blach. Pod pojęciem tym rozumiemy trwałą zmianę krzywizny materiału bez zmiany jego przekroju poprzecznego. Proces ten zmienia kształt i wymiary materiału, lecz również poprawia jego własności mechaniczne. Plastyczna obróbka blach obejmuje m.in. cięcie, gięcie, kształtowanie elektrodynamiczne, tłoczenie i walcowanie. W procesie kształtowania tego rodzaju wykorzystuje się specjalnie prasy. Zmianę krzywizny uzyskuje się poprzez silny nacisk, przekraczający granice plastyczności metalu. Metoda ta wyróżnia się niskimi kosztami produkcji jednostkowej elementów metalowych. Pozwala na uzyskanie elementów o bardzo dobrych właściwościach fizycznych i mechanicznych, bez produkcji wiórów czy innych odpadów. Obróbka plastyczna przebiegać może na zimno, półgorąco lub gorąco, w zależności od relacji warunków procesu do wartości temperatury topnienia metalu.

Zakład Konstrukcyjno-Mechaniczny Palimet oferuje:

  • tłoczenie blach
  • wykrawanie blach
  • cięcie blach
  • gięcie blach

 

Oferujemy zarówno wielkoseryjne jak i małoseryjne produkcje na prasach.

 

Produkujemy na prasach mimośrodowych jak również hydraulicznych o nacisku od 25 do 300T.