Telefon: 22 755 86 02
Mail: zkm@palimet.com
 
W Zakładzie Konstrukcyjno-Mechanicznym Palimet zajmujemy się precyzyjną obróbką skrawaniem CNC metali. Proces polega na zdejmowaniu (ścieraniu) niewielkich części powierzchni obrabianego materiału tak, aby nadać mu pożądany kształt i przygotować do wykorzystania w przemyśle bądź codziennym użytkowaniu. W naszym parku przemysłowym pracują obrabiarki konwencjonalne, jak również CNC, czyli sterowane numerycznie. Proces skomputeryzowany pozwala na szybkie uzyskanie wielu elementów o takim samym kształcie. Obróbka skrawaniem sterowana komputerowo przebiega bardzo precyzyjnie. Ponadto zapewnia bardzo równe krawędzie, powtarzalność wzorów, szybkość wykonania poszczególnych elementów.


Zastosowane zostały w naszych urządzeniach nowoczesne układy sterowania programowego. Wprowadzone w nich programy (w formie alfanumerycznej) umożliwiają opisanie parametrów technologicznych obróbki (m.in. prędkość, głębokość skrawania, obrót stołu, itp.) jak i danych geometrycznych jak kształt i wymiar.

W kręgu tego rodzaju kształtowania metali mieszczą się metody takie jak:

  • Toczenie – Proces uznawany za najbardziej rozpowszechniony rodzaj obróbki skrawaniem CNC. Koncentruje się na tym, że to przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy, natomiast narzędzie – ruch liniowy.
  • Frezowanie – Czynność wykonywana jest za pomocą wieloostrzowego narzędzia – tzw. frezu. Podczas pracy wykonuje ono ruch obrotowy, podczas gdy przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy. Istnieją różne odmiany tej formy obróbki skrawaniem, a mianowicie frezowanie obwodowe i czołowe, współbieżne i przeciwbieżne.
  • Szlifowanie – W tym procesie na przedmiot obrabiany oddziałuje narzędzie ścierne jak np. taśma, osełka, ściernica. Metoda ta jest stosowana do obróbki przedmiotów metalowych, w celu zdzierania niewielkich ilości nawierzchni.
  • Honowanie – Proces ten ma na celu wygładzenie powierzchni, a na przedmiot oddziałuje narzędzie (tzw. gładzik) wykonując ruchy obrotowe i posuwisto-zwrotne. Metoda wykorzystywana jest do wykańczania powierzchni kształtowych, jak również płaszczyzn.
  • Polerowanie – Jest to metoda stosowana do wykończenia powierzchni. Jej celem jest zmniejszenie porowatości poprzez osiągnięcie określonej gładkości nawierzchni oraz podwyższenie walorów estetycznych poprzez nadanie połysku. Stosowane narzędzia mają postać tarcz polerskich lub taśm ściernych.
  • Elektrodrążenie – Ta technika opiera się na wywołaniu erozji materiału poprzez impulsowe wyładowania elektryczne między dwiema elektrodami, które stanowią narzędzie i przedmiot obrabiany, a oddzielonymi dielektrykiem. Ta technika umożliwia obróbkę niemal każdego materiału przewodzącego prąd.
  • Struganie – Stanowi sposób obróbki, gdzie narzędzie oraz obrabiany przedmiot wykonują ruchy prostoliniowe. Wyróżnia się w tym zakresie struganie poprzeczne oraz wzdłużne. Celem takiej obróbki jest osiągnięcie dobrych efektów technologicznych. Ponadto jest to rozwiązanie stosowane powszechnie w miejscach trudnodostępnych.
  • Dłutowanie – W ten sposób określa się pionowe struganie poprzeczne.
  • Wytaczanie – Ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest do powiększania lub poprawy jakości już istniejących otworów. Metodę tę wykorzystuje się przy rozwiercaniu oraz w obróbce wykańczającej.

Wykonujemy dowolne elementy metalowe, również według projektu klienta.